DIREKTORI GURU & TU

 

STAF PENGAJAR MTs NDM SURAKARTA

No. NIP NAMA MAPEL JABATAN
1. 121233720003120000 Ahmad Fadholi, S.P Kepala Sekolah
2. Siti Aminah, B.A PKn
3. 121233720003030000 Rita Yuliati, A.Md Akidah Akhlak Wali Kelas 8B
4. 197008152008012000 Tri Agustina, S.Pd Matematika Wali Kelas 9C
5. 121233720003040000 Kafiyah Nikmah, S.P Faraidh Waka Kesiswaan
6. 121233720003050000 A. Sulaeman Rahmadi, S.Hi SKI Waka Sarana Prana
7. 121233720003120000 Tri Endah Nugraheni, S.Pd IPA, SPI (Mulok) Kepala Laboratorium

Wali Kelas 9A

8. Astuti Yuli Wulanningsih, S.Pd Bahasa Indonesia Wali Kelas 9B
9. 121233720003070000 Drs. Sukimin Bahasa Indonesia Waka Sarpran
10. 121233720003120000 Desi Mindarti, S.Pd IPA Wali Kelas 7C
11. 121233720003090000 Supardi, S.Pd Bahasa Inggris Wali kelas 7E
12. 121233720003240000 Dra. Romtikah SBK
13. 196612012008012000 Dra. Sri Purwanti Puji Hastuti IPS Wali Kelas 8A
14. 197108102007102000 Lilis B Agustini, SE.Ak IPS Wali Kelas 7A
15. Siti Rohmah, S.Pd Matematika Wali Kelas 7B
16. 197205202008011000 Eko Wahyu Jatmiko, M.Pd Bahasa Inggris Wali Kelas 9E
17. Muhammad Yusro Fisika
18. 121233720003110000 Muri Endrawati, S.Pd Matematika, SPI (Mulok) Wali Kelas 8C
19. Rahman Adi, S.Pd Bahasa Jawa Wali Kelas 7D
20. 121233720003040000 Eko Purwanto Fiqih Wali Kelas 8D
21. Manggazali Bahasa Arab
22. Wahyudi, S.pd PKn, SPI (Mulok) Wali Kelas 9D
23. Sobari Penjaskes
24. Mu’alimah Pakarya Ketua Perpustakaan

 

 

 

 

PEGAWAI TU

 

No NIP Nama Pelajaran Jabatan
1 Rahmadi Ka. TU
2 Nina Yuli Astuti Bendahara
3 Rifqi Zahrotunnisa  Tafsir, Adab Staf TU
4 Zakiyaturrohmah  Riyadhussholihin, Shorof Staf TU
5 Min Amrina Rosyada  Tahsin Staf TU

 

 

Close Menu